Skip links

Fire
Water Equipments

تجهیـزات اطفـاء حـریق آبـی

سیستم‌های اطفاء حریف آبی بصورت اتوماتیک و دستی قابل ارائه می‌باشد. عمدتاً از این سیستم برای اطفاء حریق مواد کلاس A، سیستم خنک کاری تجهیزات و مخازن ذخیره، ترانسفورماتورها استفاده می‌گردد.

fire fighting & fire alarm systems

— Water System

سیستم‌های آبـی

آب از مهمترین مواد اطفاء حریق در سیستم های آتش نشانی می باشد که برخی از دلایل آن عبارتست از: در دسترس بودن، عدم آثار زیست محیطی، عدم خطر جانی برای انسان، فاقد تاریخ مصرف و یا انقضاء، جذب انرژی بالای حرارتی به منظور تغییر فاز از مایع به بخار. لذا بنا به این دلایل این ماده کاربرد وسیعی در سیستم های آتش نشانی دارد.

سیستم های اطفاء حریف آبی بصورت اتوماتیک و دستی قابل ارائه می باشد. عمدتاً از این سیستم برای اطفاء حریق مواد کلاس A ، سیستم خنک کاری تجهیزات و مخازن ذخیره، ترانسفورماتورها استفاده می گردد.

سیستم‌های آبـی

شیـر سیلابـی

این شیر در سیستم های اسپری و اسپرینکلر دارای کاربردی بسیار وسیعی می باشد. بر اساس نوع کاربرد و سیال ورودی طبقه بندی های مختلفی از نظر عملکرد و جنس دارد.

Dry Pipe & Wet Alarm Valve

Title

Tooltip Content

Title

Tooltip Content

water system

Dry Pipe & Wet Alarm Valve

Title

Tooltip Content

Title

Tooltip Content

water system

سیستم‌های آبـی

اسپرینکلر آب

شرکت ساختار انرژی ژرف قابلیت تامین انواع اسپرینکلرهای آتش نشانی را از شرکت های زیر دارا می باشد:

Ayvaz ترکیه

Tyco

سیستم‌های آبـی

ایستگـاه تـر

سيستم لوله تر ، نوعی سيستم لوله کشی است که در آن آب فشان ها تحت فشار آب قرار دارند ، به طوری که وقتی در نتيجه گرمای آتش باز می شوند ، بلافاصله آب از آنها خارج می شود . لوله تر سيستم اسپرينکلر پايه ای است که در همه گروه های کاربری ساختمان بکار می رود.

Dry Pipe & Wet Alarm Valve

Title

Tooltip Content

Title

Tooltip Content

water system

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag