Skip links

Foam System

سیستم‌هـای فـوم

فوم آتش نشانی ترکیبی از آب و ماده فوم می باشد که معمولاً پس از ترکیب آب و مایع فوم می بایستی به خوبی هوادهی شود تا مخلوط فوم منبسط شود.
شرکت ساختار انرژی ژرف به عنوان نماینده انحصاری شرکت Sabo اسپانیا در زمینه تجهیزات فوم فعالیت می نماید.

fire fighting & fire alarm systems

— Foam System

سیستم‌های فـوم

سیستم های اطفاء حریق بر اساس فوم معمولاً برای مواد کلاس B مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران طراحی این سیستم بر اساس استاندارد NFPA صورت می پذیرد. فوم آتش نشانی ترکیبی از آب و ماده فوم می باشد که معمولاً پس از ترکیب آب و مایع فوم می بایستی به خوبی هوادهی شود تا مخلوط فوم منبسط شود. نسبت ترکیب آب و فوم به قرار زیر می باشد:

%1 مایع فوم + %99 آب : برای اطفاء حریق کلاس A

%3 مایع فوم + %97 آب : برای اطفاء حریق مواد نفتی

%6 مایع فوم + %94 آب : برای حلالها و مواد الکلی

بر اساس مقدار توسعه و انبساط فوم تقسیم بندی زیر صورت می گیرد:

فوم کم توسعه (Low Expansion Foam )

فوم میان توسعه (Meduim Expansion Foam )

فوم پرتوسعه (High Expansion Foam )

سیستم‌های فـوم

Bladder Tank

در سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم جهت مخلوط نمودن آب با فوم از روشهای مختلفی استفاده می گردد. یکی از این روشها استفاده از Bladder Tank می باشد. در این روش بدون نیاز به انرژی خارجی از قبیل برق تزریق فوم به داخل خط آب صورت می پذیرد.
ظرفیت ذخیره فوم از 200 تا 20000 لیتر قابل تامین می باشد. ساخت این تجهیز مطابق با استاندارد ASME می باشد.

Dry Pipe & Wet Alarm Valve

Title

Tooltip Content

Title

Tooltip Content

water system

Dry Pipe & Wet Alarm Valve

Title

Tooltip Content

Title

Tooltip Content

water system

سیستم‌های فـوم

اسپـرینکلـر فـوم

اسپرینکلر فوم کم توسعه به منظور اطفاء حریق در فضاهایی که حریق نوع کلاس B می باشد. استاندارد طراحی سیستم اسپرینکلر فوم مطابق با NFPA 16 می باشد.

جنس: برنج

نوع: بالا زن / پائین زن

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag